Закон про оцінку впливу на довкілля

ВВЕДЕНО В ДІЮ ЗАКОН ПРО ОЦІНКУ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

 

       18 грудня 2017 року було введено в дію Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», який був прийнятий ще 23.05.2017 року.

       Цей Закон передбачає необхідність проведення оцінки впливу будь-якої планованої діяльності, яка проводиться суб’єктами господарювання, на довкілля. Така оцінка впливу має запобігти шкоді довкіллю, забезпечити екологічну безпеку, охорону довкілля, раціональне використання і відтворення природних ресурсів у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

       Здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності до прийняття відповідного рішення. Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження такої діяльності. Також забороняється провадження господарської діяльності, експлуатація об’єктів, інші втручання в природне середовище і ландшафти, у тому числі видобування корисних копалин, використання техногенних родовищ корисних копалин, якщо не забезпечено в повному обсязі додержання екологічних умов, передбачених у висновку з оцінки впливу на довкілля, рішенні про провадження планованої діяльності та проектах будівництва, розширення, перепрофілювання, ліквідації (демонтажу) об’єктів, інших втручань у природне середовище і ландшафти, у тому числі видобування корисних копалин, використання техногенних родовищ корисних копалин, а також змін у цій діяльності або подовження строків її провадження.

  • Не підлягає оцінці впливу на довкілля планована діяльність, спрямована виключно на забезпечення оборони держави, ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, наслідків антитерористичної операції на території проведення антитерористичної операції на період її проведення, відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України.

       Звіт з оцінки впливу на довкілля та надана суб’єктом господарювання інша документація, необхідна для оцінки впливу на довкілля, є відкритими і надаються уповноваженим органом, органом місцевого самоврядування та суб’єктом господарювання для ознайомлення, а також підлягає громадському обговоренню.

       Планована господарська діяльність, яка підлягає обов’язковій оцінці впливу на довкілля поділяється на дві категорії – першу та другу.

       Перша категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля, – це діяльність та об’єкти, які можуть мати значний вплив на довкілля, у тому числі і транскордонний

       Друга категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля, до якої входить, зокрема, сільське господарство, лісівництво та водне господарство, – це діяльність та об’єкти, які можуть мати менший вплив на довкілля ніж діяльність та об’єкти першої категорії.