Авторам

 

       Редакція журналу «Землевпорядний вісник» завжди готова розглянути авторські пропозиції, якщо вони тематично відповідають спрямуванню видання – питанням земельних відносин. Одна журнальна сторінка без ілюстрацій, шрифтових виділень – містить чистого тексту 5088 знаків з пробілами. Максимальний розмір публікації не має бути більшим за 6 журнальних сторінок із заголовком, підзаголовками, ілюстративним матеріалом.

       Обов’язково зазначте прізвище, ім’я, по батькові, поштову або електронну адресу, контактний номер телефону. Можете зазначити місце роботи, посаду, вчене звання тощо. За бажанням можете надіслати якісну кольорову портретну світлину.

       Електронний варіант майбутньої публікації подаєте редакції на переносному носії інформації або електронною поштою. Файл має бути збережений у форматі DOC для MS WORD. Схеми, рисунки та фотографії слід записувати окремими графічними файлами форматів TIF, BMP, JPG – точність їхніх імен має співпадати із зазначеннями в посиланнями в тексті.

Редакція залишає за собою право на незначне редагування,
скорочення і літературне виправлення статті —
зі збереженням головних висновків та стилю автора.

Надіслані до редакції матеріали не рецензуються і не повертаються.
Відповідальність за достовірність інформації несуть автори.

Опублікований у «Землевпорядному віснику» матеріал автор може пропонувати  іншому виданню лише за погодження з редакцією. 

Адреса редакції:  

04080, Київ, вул. Кирилівська, 105,
тел./факс: +380 674423309

e-mail: zemvisnuk@ukr.net