Новини земельного законодавства

ВПРОВАДЖЕНО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ ДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

 

  • 12 квітня 2018 року набрав чинності Закон України  №2354-VIII від 20 березня 2018 року 
    «Про стратегічну екологічну оцінку».

        В Україні відсутні механізми врахування екологічних міркувань при розробці та прийнятті проектів документів державного планування.

        Впровадження стратегічної екологічної оцінки дозволяє здійснити таку оцінку до прийняття рішення про затвердження документів державного планування відповідно до вимог Директиви 2001/24/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 червня 2001 р. про оцінку наслідків окремих планів та програм для довкілля.

        Цей закон встановлює сферу застосування та порядок здійснення стратегічної екологічної оцінки, механізм проведення транскордонних консультацій, інформування про прийняте рішення та моніторинг впливу виконання документа державного планування на довкілля.

        Законом передбачено встановлення механізму стратегічної екологічної оцінки та внесено зміни до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення охорони навколишнього природного середовища під час планування суспільного розвитку та господарської діяльності з врахуванням пріоритетності факторів впливу на довкілля, в тому числі здоров’я населення, та забезпечення сталості екосистем у процесі прийняття стратегічних рішень.

        Основні завдання стратегічної екологічної оцінки, що мають поетапно вирішуватись у наступні роки:

а) інтеграція екологічних цілей та пріоритетів, що пов’язані із забезпеченням сталого розвитку до розробки визначених документів державного планування;

б) узгодження процедур з проведення СЕО згідно з аналогічними процедурами держав Європейського Союзу на основі відповідних міждержавних угод, міжнародних конвенцій тощо;

в) поширення практики СЕО на місцеві проекти й програми;

г) удосконалення механізмів реалізації СЕО та контролю її ефективності.

        Реалізація акта передбачає внесення змін до законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про державні цільові програми», «Про курорти», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про регулювання містобудівної діяльності».