Новини

ВНЕСЕНО ЗМІНИ ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ ЩОДО ДЕРЕГУЛЯЦІЇ В НАФТОГАЗОВІЙ ГАЛУЗІ, ЗОКРЕМА, ДО ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

 

1 квітня 2018 року набрав чинності Закон України №2314-VIII від 1 березня 2018 року
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в нафтогазовій галузі».

 

  • Цим законом, зокрема, вносяться зміни до Земельного кодексу України. А саме:

        «1) у статті 97:

        у частині четвертій слова "власникам землі та землекористувачам" замінити словами "власникам землі або землекористувачам";

        доповнити частиною шостою такого змісту:

        "6. При переході із стану дослідно-промислової розробки у промислову розробку підприємствам, установам та організаціям, що проводять розвідувальні роботи, дозволяється використовувати земельну ділянку на підставі угоди на проведення розвідувальних робіт із власником землі або за погодженням із землекористувачем на період оформлення документів, що посвідчують право користування відповідною земельною ділянкою";

        2) частину першу статті 98 після слів "земельної ділянки" доповнити словами "чи іншої заінтересованої особи";

        3) у статті 99:

        абзац перший після слів "земельних ділянок" доповнити словами "чи інші заінтересовані особи";

        доповнити пунктами "в1" і "в2" такого змісту:

        "в1) право на будівництво та розміщення об'єктів нафтогазовидобування;

        в2) право на розміщення об'єктів трубопровідного транспорту";

        4) статтю 156 доповнити пунктом "е" такого змісту:

        "е) використання земельних ділянок для потреб нафтогазової галузі";

        5) частину другу статті 168 викласти в такій редакції:

        "2. Власники земельних ділянок та землекористувачі не мають права здійснювати зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, крім випадків:

        а) проведення робіт із буріння та облаштування нафтових і газових свердловин, будівництва, технічного обслуговування, ремонту і реконструкції нафтових і газових свердловин та пов'язаних з їх обслуговуванням об'єктів трубопровідного транспорту, виробничих споруд, під'їзних доріг, ліній електропередачі та зв'язку, підземних кабельних мереж енергозабезпечення;

        б) проведення робіт, пов'язаних з ліквідацією та запобіганням аварійним ситуаціям на нафтових і газових свердловинах та пов'язаних з їх експлуатацією об'єктах трубопровідного транспорту, виробничих спорудах, під'їзних дорогах, лініях електропередачі та зв'язку, підземних кабельних мережах енергозабезпечення.

        У випадках, визначених підпунктами "а" і "б" цієї частини, зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок здійснюються виключно на підставі робочого проекту землеустрою";

        6) частину другу статті 207 доповнити словами "а також внаслідок використання для будівництва, розміщення і експлуатації об'єктів нафтогазовидобування та облаштування родовища".

 

  • Також вносяться зміни до Закону України «Про нафту і газ», зокрема:

        «4) статтю 18 доповнити частинами другою і третьою такого змісту:

        "Земельні ділянки усіх форм власності та категорій надаються власникам спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами для будівництва, розміщення і експлуатації об'єктів нафтогазовидобування та облаштування родовища шляхом встановлення земельних сервітутів без зміни цільового призначення цих земельних ділянок, крім земель природно-заповідного фонду, оздоровчого призначення, рекреаційного призначення, історико-культурного призначення та водного фонду.

        Власникам землі та землекористувачам відшкодовуються збитки та втрати, завдані внаслідок користування земельними ділянками для потреб нафтогазової галузі";

 

  • У статті 54 Закону України "Про землеустрій" :

        «частину першу після слів "Робочі проекти землеустрою" доповнити словами "(крім земельних ділянок приватної власності)";

        пункт "в" частини третьої доповнити словами "(крім земельних ділянок приватної власності)".

 

  • У Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності":

       «частину третю статті 24 викласти в такій редакції:

        "3. У разі відсутності плану зонування або детального плану території, затвердженого відповідно до вимог цього Закону, передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб забороняється, крім випадків:

        1) розташування на земельній ділянці будівлі (споруди), що перебуває у власності фізичної або юридичної особи;

        2) приватизації громадянином земельної ділянки, наданої йому в користування відповідно до закону;

       3) надання земельної ділянки, розташованої на території зони відчуження чи зони безумовного (обов'язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;

       4) надання земельної ділянки для розміщення лінійних об'єктів транспортної та енергетичної інфраструктури (доріг, мостів, естакад, ліній електропередачі, зв'язку);

       5) буріння, влаштування та підключення нафтових і газових свердловин за межами населених пунктів;

       6) будівництва, експлуатації військових та інших оборонних об'єктів.

       Передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у випадках, визначених цією частиною, за відсутності плану зонування або детального плану території не допускається, якщо земельна ділянка:

        розташована в межах зелених зон населених пунктів, внутрішньоквартальних територій (територій міжрайонного озеленення, елементів благоустрою, спортивних майданчиків, майданчиків відпочинку та соціального обслуговування населення);

        віднесена до категорії земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, історико-культурного призначення, рекреаційного призначення (крім земель для дачного будівництва), лісогосподарського призначення".