№ 8/2010

 

З повним текстом статей
можна ознайомитися в журналі
Умови передплати дивіться тут

 

У НОМЕРІ

 

 

3             ФАХОВА ОСВІТА: ЩО ЗМІНИТИ?

 

Михайло СТУПЕНЬ

ВІДНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОЇ СЛУЖБИ НЕОБХІДНО ПОЧИНАТИ
З ДОКОРІННОГО ПЕРЕГЛЯДУ ІСНУЮЧОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ

 • Про якість підготовки спеціалістів
 • Підготовка спеціалістів за державним замовленням
 • Стажування спеціалістів з подальшим закріпленням за базою стажування
 • Заохочення спеціалістів до роботи в державних підприємствах
 • Діяльність спеціалізованих вчених рад
 • Підвищення кваліфікації фахівців-землевпорядників
 • Можливість захисту дисертацій працівниками Держкомзему в базових навчальних закладах
  з підготовки фахівців-землевпорядників

 

8             ЄВРОПЕЙСЬКІ ОРІЄНТИРИ

 

8           Леся ШАФРАНСЬКА

КАДАСТРОВІ СИСТЕМИ: ЇХ МАЙБУТНЄ ЗА УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

 • Приклади сучасного реформування кадастрових систем
 • Послуги кадастру та реєстру у зарубіжжі

 

14         Артем РІПЕНКО

ТРИВИМІРНИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР: ПРОБЛЕМИ МІЖГАЛУЗЕВОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

 • Підходи до визначення поняття земельної ділянки у земельному та цивільному праві
 • Просторове визначення «земельної ділянки» («одиниці власності»)
  та тенденції запровадження «3D кадастрів» у зарубіжних країнах

 

22          А ЯК У КОЛЕГ?

 

Юрій ПРЕСІЧ, Тетяна ЄЛЕФТЕРІАДІ

ПРО ХИБИ ПІДГОТОВЛЕНИХ РІШЕНЬ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ СФЕРИ,
ГОЛІВ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ ВІДТЕПЕР СПОВІЩАЮТЬ ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ

 • Чому постійний моніторинг ухвалених рішень у сфері земельних відносин
  був малоефективним?
 • Відтепер усі управлінські рішення у сфері земельних відносин місцева влада
  вивіряє заздалегідь і оперативно

 

26          ПРОГНОЗИ ВЧЕНОГО

 

Андрій МАРТИН

ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННІ: ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ АГРОХОЛДИНГІВ

 

33          ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ: ЯК ПРИМНОЖИТИ ЇХ ПОТЕНЦІАЛ?

 

Михайло СТЕЦЮК

ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СІВОЗМІНИ ТА ВПОРЯДКУВАННЯ УГІДЬ

 

38          ЗАПИТУВАЛИ — ВІДПОВІДАЄМО

 

38         Алла КАЛЬНІЧЕНКО

 • При продажі житлового будинку істотною умовою договору є кадастровий номер
  земельної ділянки
 • Сільська рада може передати в оренду неуспадковані земельні ділянки
  лише за певних умов

 

40         Світлана ПОДОЛЯНЮК

 • Обов’язкової заміни державного акта старого зразка на державний акт нового зразка
  законодавство не передбачає
 • До Поземельної книги та автоматизованої системи можуть бути внесені відомості
  про укладені договори на встановлення земельного сервітуту

 

41         Олександр ЛАХМОТОВ

 • Про добровільну відмову від права власності або права постійного користування земельною ділянкою

 

42          ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

 

 • ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 18 серпня 2010 р. № 749
 • ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 2 вересня 2010 р. № 805
 • РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 8 вересня 2010 р. № 1794-р
 • НАКАЗ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ від 02.07.2010 № 511
 • РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 22 вересня 2010 р. № 1861-р
 • РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 22 вересня 2010 р. № 1863-р

 

62          СУДОВА ПРАКТИКА

 

ВИТЯГ ІЗ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЛИСТА ВИЩОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
від 01.06.2010 р. № 781/11/13-10