№ 7/2011

 

З повним текстом статей
можна ознайомитися в журналі
Умови передплати дивіться тут

 

У НОМЕРІ

 

 

1          ЕКСКЛЮЗИВНЕ ІНТЕРВ’Ю

 

Сергій ТИМЧЕНКО

МОЄ ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ ВІД ПРЕЗИДЕНТА — ДО 1 СІЧНЯ 2012 РОКУ НАВЕСТИ ПОРЯДОК У ЗЕМЕЛЬНІЙ СФЕРІ

 

6          НОТАТКИ НА ПОЛЯХ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Валерій ЯСИНОВСЬКИЙ

ДИНАМІКА «ОБЕРЕЖНОГО ОПТИМІЗМУ»

 • Оцінка реформ у сфері землеволодіння та організації сільськогосподарського виробництва
 • Ставлення до запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення

 

11        ДУМКА З ПРИВОДУ

 

Яків МАРКУС

ОЦІНИТИ, ЩОБ ЦІНУВАТИ

 

12        ІЗ КРУГЛОГО СТОЛУ

 

Валерій ЯСИНОВСЬКИЙ

КОЛО НАВКОЛО ЗЕМЕЛЬНОГО РИНКУ

 • Консолідація: потреба чи принука?
 • Статистика і соціологія
 • За підкладкою словес
 • Що день прийдешній нам готує?

 

17        ПРОБЛЕМА

Олександр ФІЛАТОВ

ВІДСУТНІСТЬ ЄДИНОЇ СИСТЕМИ КООРДИНАТ СТАВИТЬ ПІД СУМНІВ ГАРАНТУВАННЯ ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ

 

20        АНАЛІЗ І ПРОПОЗИЦІЇ

 

Андрій МАРТИН, Олег ШИЯНОВ

ІНДЕКСАЦІЯ НОРМАТИВІВ ВТРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
І ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

 

25        ІНІЦІАТИВИ

 

Зенон МИХЛИК

СВОЇЙ ЗЕМЛІ ДАМО РАДУ

 

26        ЗАРУБІЖНИЙ ОГЛЯД

 

Костянтин РЄПІН

ДОСВІД РОЗВИТКУ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ КРАЇН ЄВРОПИ
ТА ФАКТОРИ, ЩО НА НЬОГО ВПЛИВАЮТЬ

 • Зростання цін на землю сільськогосподарського призначення
  як індикатор завершення кризи
 • Фактори впливу на ринок сільськогосподарських земель

 

30        ВЧЕНІ РАДЯТЬ

 

Ольга ДОРОШ

ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
І ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЗЕМЛЕУСТРІЙ

 • Про поняття «сільська територія», «сільський район», «сільський спосіб життя»...
 • Про «економіку села» й «економіку землекористування»...
 • Про суть землеустрою у системі суспільних відносин

 

34      ТОЧКА ЗОРУ

 

Оксана КУСТОВСЬКА

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ МЕРЕЖІ ОЗЕЛЕНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

 • Треба не лише охороняти, а й поліпшувати навколишнє середовище
 • Про законодавчі, правові, нормативні недосконалості та можливості їх виправлення
 • Про негативні ознаки містобудування
 • Про організаційно-технологічні та технічні проблеми озеленення
 • Про екологію міста та вуличні насадження
 • Про виправлення економічного стану ведення зеленого господарства

 

39        ВАШ КОНСУЛЬТАНТ

 

54        ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

 

ПОСТАНОВА ПЛЕНУМУ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ від 17.05.2011 № 6
Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин