№ 10/2010

 

З повним текстом статей
можна ознайомитися в журналі
Умови передплати дивіться тут

 

У НОМЕРІ

 

 

2             НА КОНТРОЛІ — НАСТАНОВИ ПРЕЗИДЕНТА

 

Віктор СЛАУТА

ДЕРЖАВА ПОВИННА ВСТАНОВИТИ ПРАВОВІ ОСНОВИ  ВВЕДЕННЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

 

4             ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА: ЯК ВИПРАВИТИ СИТУАЦІЮ?

 

Андрій МАРТИН

ФОНД ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ:
ЯКІ ЗАВДАННЯ ВІН МАЄ ВИРІШУВАТИ?

 

12          РИНОК ЗЕМЕЛЬ: ЧИМ ДОПОВНИТИ ЗАКОНОПРОЕКТИ?

 

Антон ТРЕТЯК, Наталія ТРЕТЯК

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОТУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРАВ НА НИХ У КОНТЕКСТІ
ФОРМУВАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ

 

20          ЄВРОПЕЙСЬКІ ОРІЄНТИРИ

 

Леся ШАФРАНСЬКА

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДІЛЯНОК ПІД ВОДНИМИ ОБ'ЄКТАМИ У НІМЕЧЧИНІ

 

23          УПРАВЛІНСЬКІ РЕЗЕРВИ: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ СУСІДІВ

 

Леся ШАФРАНСЬКА

ЯК ДІЄ СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ —
E-LAND ADMINISTRATION?

 

25          ДЕ ВТРАЧАЄМО ДОХОДИ?

 

Валентина ДРУГАК

КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
РОЗВИТКУ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

 

28          ЯК ЕФЕКТИВНІШЕ ГОСПОДАРЮВАТИ?

 

Оксана КУСТОВСЬКА

ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ ПОЛІПШЕННЯ АГРОЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ
ОСУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ

 

32          НАВІЩО КОРЕГУВАТИ КРИТЕРІЙ?

 

Неля БУРЛАКА

ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ ЯК РУШІЙНИЙ ЧИННИК РЕГУЛЮВАННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ
ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

 

36          А ЯК У КОЛЕГ?

 

Ірина СЕРГЄЄВА

ПРО ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ ГІС-ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОВЕДЕННІ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

 

38          ДЕРЖКОМЗЕМ РОЗ’ЯСНЮЄ

 

45          ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

 

 • ВИТЯГ ІЗ ЗАКОНУ УКРАЇНИ
  Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування
  угод про розподіл продукції
 • ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 12 жовтня 2010 р. № 931
 • ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 03 листопада 2010 р. № 1006
 • ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 10 листопада 2010 р. № 1032
 • РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 22 вересня 2010 р. № 1879-р
 • РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 12 жовтня 2010 р. № 1958-р
 • РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 10 листопада 2010 р. № 2081-р
 • НАКАЗ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
  від 23.07.2010 р. № 548
 • НАКАЗ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
  від 30.08.2010 р. № 631
 • ВИТЯГ З ПОРЯДКУ ведення Реєстру прав власності на нерухоме майно
 • ВИТЯГ З МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ стосовно державної реєстрації
  права користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами,
  їх окремими частинами