АНАЛІЗ ТА ВИСНОВКИ

січень, 2014

ПРОВЕДЕННЯ НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ:
ПІДСУМКИ 2013 РОКУ ТА ЗАВДАННЯ НА 2014 РІК

     Минулий рік був знаковим у проведенні нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, оскільки Національним планом дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» було поставлено завдання стовідсотково завершити роботи з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів відповідно до статті 13 Закону України «Про оцінку земель».

     Так, станом на 1 січня 2012 року стовідсотково було завершено проведення первинної оцінки населених пунктів лише у 8 регіонах, а на 1 січня 2013 року такі роботи проведені вже по 17 регіонах.

     28 листопада 2013 року затверджено технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель міста Енергодар, останнього міста в Україні, в якому не проводилися роботи з грошової оцінки земель.

     Отже, завдяки зусиллям Держземагентства України торік було забезпечено в повному обсязі реалізацію вимог статті 13 Закону України «Про оцінку земель» (далі — Закон) і виконано завдання Президента України, визначене Національним планом дій на 2013 рік.

     Інформацію про показники нормативної грошової оцінки земель населених пунктів наведено у Довіднику показників нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, який щоквартально оновлюється на офіційному веб­сайті Держземагентства України.

     Наразі, всі зусилля необхідно зосередити на виконанні норм статті 18 Закону щодо дотримання періодичності проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.

     На виконання рішень колегії Держземагентства України від 22 березня та 5 липня 2013 року територіальними органами складено та погоджено з головами (заступниками голів) облдержадміністрацій плани­графіки проведення робіт з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів на 2013­2014 оціночний рік.

     Плани-­графіки на перше півріччя 2013 року були складені з врахуванням вимог пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України та вимог Закону.

    Згідно з цими планами­графіками у І півріччі 2013 року необхідно було провести оцінку 4406 населених пунктів. Своєчасно такі роботи було проведено по 4134 населених пунктах, або 93,8% від запланованого.

    Своєчасно не проведено оцінку в 272 населених пунктах у 14 регіонах України, що, зважаючи на пункт 271.2 статті 271 Податкового кодексу України, не дозволить застосувати результати такої оцінки з 1 січня 2014 року.

    Найбільша кількість населених пунктів, не охоплених проведенням грошової оцінки, в Івано­Франківській (177) та Луганській (39) областях.

    Відповідно до планів­графіків на ІІ півріччя 2013 року було заплановано проведення оцінки по 1058 населених пунктах, що становить 3,6 % від їх загальної кількості. Цей обсяг робіт виконано по 878 населених пунктах, або 83% від запланованого показника.

    Проведені роботи в першому та другому півріччях 2013 року дозволили майже повністю актуалізувати норматив­ну грошову оцінку земель населених пунктів відповідно до вимог статті 18 Закону «Про оцінку земель».

 

     Наразі розглянемо обсяги робіт на І півріччя 2014 року.

     З урахуванням заборгованості у І та ІІ півріччях 2013 року та необхідності оновлення оцінки, проведеної до 2007 року, загальний обсяг робіт на І півріччя 2014 року становить 1176 населених пунктів, або 4 % від їх загальної кількості.

     Слід звернути увагу, що у І півріччі 2014 року необхідно провести нормативну грошову оцінку в 10 населених пунктах України з населенням понад 100 тисяч осіб, а саме у містах Дніпропетровськ, Івано­Франківськ, Чернівці, Луцьк, Суми, Луганськ, Житомир, Лисичанськ, Ужгород та місті Києві, в результаті оновлення нормативної грошової оцінки земель яких місцеві бюджети найбільше відчуватимуть збільшення надходжень від плати за землю.

     Найбільші обсяги робіт необхідно виконати по Івано­Франківській (217), Житомирській (171), Рівненській (110) областях.

     Занепокоєння викликає стан проведення нормативної грошової оцінки населених пунктів в Івано­Франківській області, що викликано як кількісним, так і територіальним аспектами.

     Аналіз стану проведення нормативної грошової оцінки в 2013 році в Івано­Франківській області показав, що найбільша кількість населених пунктів, що потребувала проведення нормативної грошової оцінки, розміщено в гірських районах області.

     Проте, значний обсяг робіт з нормативної грошової оцінки земель в Івано­Франківській області на І півріччя 2014 року є наслідком безвідповідального ставлення органів місцевого самоврядування до проведення відповідних робіт протягом останніх років, оскільки оцінку 39 % населених пунктів необхідно було оновлювати ще до 2013 року.

     Аналізуючи розмір податку за землю при проведеній нормативній грошовій оцінці земель населених пунктів на прикладі Верховинського району Івано­Франківської області та ставок податку відповідно до статті 275 Податкового кодексу України, бачимо, що по населених пунктах, в яких нормативна грошова оцінка земель потребувала оновлення ще у І півріччі 2013 року, розмір земельного податку є значно нижчим за розмір земельного податку відповідно до ставок, передбачених Податковим кодексом України за відсутності проведеної оцінки.

     Зазначені дані свідчать про необхідність своєчасного оновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів. Зволікання з проведенням такої оцінки має безпосередній негативний вплив на наповнення місцевих бюджетів.

     Про необхідність своєчасного оновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів свідчить також порівняльний аналіз показників середньої (базової) вартості 1 кв. метра земель населених пунктів з чисельністю населення понад 500 тис. осіб станом на 1 січня 2013 року. 

     Наведені показники свідчать про зростання середньої (базової) вартості 1 кв. метра земель населених пунктів при проведенні чергової нормативної грошової оцінки. Так, зростання середньої (базової) вартості 1 кв. метра  земель за зазначений період коливається від 1,7 рази в м. Донецьк до 2,6 рази в містах Києві і Львові. 

     По Україні середня (базова) вартість 1 кв. метра земель населених пунктів (за даними Довідника показників нормативної грошової оцінки земель населених пунктів) зросла в 2013 році проти 2005 року на 47,7 грн за 1 кв. метр, або в 2,3 рази.

     Динаміка надходжень від плати за землю свідчить про щорічне їх зростання. В 2012 році надходження від плати за землю зросли проти 2010 року на 3 млрд гривень, або в 1,3 рази, а проти 2011 року відповідно на 1,17 млрд гривень, або в 1,2 рази, що перевищило прогнозні показники.

     Вище наведене свідчить про потенціал нормативної грошової оцінки в частині позитивного впливу на соціально­економічний стан населених пунктів.

     Держземагентство України разом з територіальними органами і надалі мають активно впливати на процес підтримання в актуальному стані нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.

 

Євген БЕРДНІКОВ,
заступник Голови Держземагентства України
Юрій МИКИТЕНКО,
заступник начальника Управління ринку та оцінки земель Держземагентства України
Сергій ПРОКОПЕНКО,
начальник відділу оцінки земель Управління ринку та оцінки земель Держземагентства України

«Землевпорядний вісник» № 1 2014