Авторам наукових статей

 

Журнал «Землевпорядний вісник» — науково-виробниче видання.

       Готуючи наукові статті для опублікування у нашому журналі, не забувайте зазначити відомості про автора (авторів) — ім’я, по батькові, прізвище, вчене звання, вчений ступінь, посада і місце роботи, службова і домашня адреси (з поштовим індексом), контактний телефон.

       Ілюстративний матеріал має бути кольоровим, чітким, якісним. Посилання на ілюстрації в тексті статті обов’язкові. До графіків та діаграм мають бути подані таблиці, на основі яких вони збудовані.

       Електронний варіант статті надається редакції на переносному носії інформації або електронною поштою. Файл повинен бути збережений у форматі DOC для MS WORD. Схеми, рисунки та фотографії слід записувати окремими графічними файлами форматів TIF, BMP, JPG, в імені яких зазначається номер ілюстрації у статті, наприклад, pict2.tif.

Редакція залишає за собою право на незначне редагування,
скорочення і літературне виправлення статті —
зі збереженням головних висновків та стилю автора.

Надіслані до редакції матеріали не повертаються.
Відповідальність за достовірність інформації несуть автори.

Якщо автор пропонує надруковану у «Землевпорядному віснику»
статтю іншому виданню, посилання на «Землевпорядний вісник» обов’язкове.

Адреса редакції: 
04080, Київ, вул. Кирилівська, 105,
тел./факс: 044-468-21-30, 044-468-21-18, 067-442-33-09, 050-7-000-779
e-mail: zemvisnuk@ukr.net